EPILOG

Materiały które tu przedstawiłem pochodzą ze zbiorów rodzinnych, zostały udostępnione przez IPN, część stanowią osobiste relacje ludzi którzy znali Andrzeja Lussa oraz zdjęcia i dokumenty przez nich udostępnione, część pochodzi z archiwum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, część dokumentów zawdzięczam współpracy z Markiem Kietlińskim, który jako Dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku objął patronat merytoryczny nad tą stroną, za co pragnę mu niniejszym podziękować. Dziękuje również dr Władkowi Kaczmarskiemu, prof. Janowi Stasiewiczowi, dr Karolowi Kramkowskiemu i mojemu przyjacielowi Mateuszowi Kasprzakowi za okazaną pomoc.

Przystępowałem do tego projektu z zamiarem wyczerpania i ostatecznego zamknięcia tematu. Niestety po paru miesiącach gromadzenia materiałów stan strony mogę określić jako „sfumato non finito”; dzieło otwarte. Nie udało mi się na przykład skontaktować ze studentami Andrzeja Lussa którzy byli w NZS w latach ’80. Zakładam jednak, że najciekawsze mogą być te materiały o których istnieniu w ogóle nie wiem. Tak jak nie wiedział bym o obrazach namalowanych przez Andrzeja Lussa znajdujacych się w posiadaniu Władka Kaczmarskiego, czy o szczegółach działalności Fundacji medycznej „Wschód”.Wszystkich którzy posiadają materiały związane z Andrzejem Lussa proszę o kontakt i udostępnienie ich. Będę aktualizował tą stronę raz na kilka miesięcy publikując nowe materiały.Zatem proszę tu od czasu do czasu zaglądać. Do zobaczenia.

                                                                                                                                                                                                                                Piotr Lussa                                                                                                                             


Prolog
Inna dziewczyna