Solidarność
Prezydent
Lata 89-94
Izby lekarskie
Akademia Medyczna
Fundacja Medyczna
Studia
Dom i rodzina
Harcerstwo
Inna dziewczyna
PROLOG
EPILOG

EPILOG

Materiały które tu przedstawiłem pochodzą ze zbiorów rodzinnych, zostały udostępnione przez IPN, część stanowią osobiste relacje ludzi którzy znali Andrzeja Lussa, część pochodzi z archiwum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,część dokumentów zawdzięczam współpracy z Markiem Kietlińskim, który jako Dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku objął patronat merytoryczny nad tą stroną, za co pragnę mu niniejszym podziękować.